Α.Τριανταφυλλίδης: “Να έχει δικαίωμα εξαγοράς του δανείου του ο δανειολήπτης α’ κατοικίας”.

Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, ερωτώντας για το δικαίωμα εξαγοράς κόκκινων δανείων από το δανειολήπτη Α΄ κατοικίας και το προτιμησιακό καθεστώς.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης του βουλευτή:

Σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ΤτΕ έχει θέσει στις ελληνικές συστημικές τράπεζες στόχους σταδιακής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων έως και το 2019. Οι εταιρίες που θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά κόκκινων δανείων θα υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες όσον αφορά την προστασία των πιστούχων (νοικοκυριών και επιχειρήσεων) και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Ο έντονος προβληματισμός αφορά εκείνα τα κόκκινα δάνεια που δεν θα ενταχθούν στο νόμο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, με υποθήκη Α’ κατοικίας. Η προοπτική να δοθεί προτιμησιακό καθεστώς στην πράξη στον επιχειρηματία ή τον πολίτη για την Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑ προκύπτει αβίαστα-Παράδειγμα: πόσο σου δίνει το ξένο fund για τα 100.000 € δάνειο που έχεις; Θα σου δώσει 10.000; Εγώ ο δανειολήπτης για την Α’ μου κατοικία θα σου δώσω 10.000 και 1 €. Γιατί η τράπεζα δεν θα επιλέξει αυτόν που θα της δώσει περισσότερα και θα επιλέξει να δώσει το δάνειο του πακέτο σε ξένο fund με όλες τις παρεπόμενες νομικές συνέπειες;

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)    Προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή από άλλες κανονιστικές διατάξεις περί τραπεζών Προτιμησιακό Καθεστώς για την εξαγορά του δανείου του από τον ίδιο το δανειολήπτη, προτού απευθυνθούν οι τράπεζες σε εισπρακτικές εταιρείες- funds; Αν δεν προβλέπεται, προτίθεται ο Υπουργός να εισάγει στη Βουλή προς ψήφιση την εν λόγω ρύθμιση υπέρ του δανειολήπτη;

2)    Έχει μελετηθεί το αντίστοιχο παράδειγμα της Κύπρου, ως προς τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει και τη δυνατότητα προσαρμογής του στην ελληνική νομοθεσία, με στόχο να εδραιωθεί το δικαίωμα του οφειλέτη να υποβάλει πρόταση εξαγοράς του δικού του δανείου πριν δοθεί το δάνειο και η υποθηκευμένη ακίνητη περιουσία του- Α΄ κατοικία- σε ξένο fund;

Ο ερωτών βουλευτής

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Το Παρόν της Κυριακής-10 Σεπτεμβρίου 2017

Μοιραστείτε το!