Α.Τριανταφυλλίδης προς Υπουργό Εσωτερικών: «Διευκόλυνση της κινητικότητας εργαζομένων Ο.Τ.Α. μεταξύ κεντρικού δήμου και δημοτικών επιχειρήσεων». (VIDEO)

Τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μεταξύ του κεντρικού δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα της ύπαρξης οργανικής θέσης ζήτησε από τον Υπουργό Εσωτερικών ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης κατά τη συζήτηση του σ/ν του Υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ.

Όπως τόνισε ο κ.Τριανταφυλλίδης «πρέπει να φύγουμε από το καθεστώς των αποσπάσεων και να πάμε στο καθεστώς των μετατάξεων και εκεί όπου δεν υπάρχει η σχετική πρόβλεψη με οργανικές θέσεις να υπάρξει η δημιουργία προσωποπαγών θέσεων», πρόταση με την οποία συμφώνησε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Α.Χαρίτσης.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος της τοποθέτησης:

Μοιραστείτε το!