Α.Τριανταφυλλίδης στο Συμβούλιο της Ευρώπης: “Ενισχύστε άμεσα το Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο είναι καιρός”.

“Οι Ευάλωτες Ομάδες πλήττονται δυσανάλογα περισσότερο από τον Κορονοϊό. Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας στα Ανθρώπινα Δικαιώματά τους είναι τεράστιες. Ηλικιώμενοι, ΑΜΕΑ, Άνεργοι, Άστεγοι, Πρόσφυγες, χρειάζονται ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ“, τόνισε μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Πολιτισμού, Επιστημών, Εκπαίδευσης και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΣτΕ, με θέμα: «Covid19 & Ανθρώπινα Δικαιώματα».

Ακολουθεί το σύνολο της τοποθέτησης:

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε αυτή την πρωτοφανή παγκόσμια συγκυρία, τόσο οι δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί φορείς υγείας λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις του COVID-19. Ωστόσο, ορισμένα από αυτά, εγείρουν σοβαρά ζητήματα δυσανάλογου περιορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ένα από τα πρώτα σοβαρά ζητήματα που εγείρονται είναι η χρήση της τεχνολογίας για τον περιορισμό του ιού και ειδικότερα:

-Η ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών.

-Η χρήση Drones από τις Αρχές  για την επιβολή του νόμου.

– Και τέλος ζητήματα σχετικά με Ψευδείς Ειδήσεις την περίοδο της πανδημίας και τις επιπτώσεις αυτών στην ελευθερία της έκφρασης.

Αναμφίβολα οι στιγμές που ζει ο πλανήτης είναι πρωτοφανείς, όμως η μάχη για την καταπολέμηση του COVID-19, δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για τον άμετρο περιορισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων των πολιτών.

Οι ευάλωτες ομάδες πολιτών, των οποίων τα δικαιώματά τους θίγονται είναι πολλές. Ενδεικτικά αναφέρω:

– Ηλικιωμένοι

-Χρόνια Πάσχοντες

-Άτομα με αναπηρίες

-Άστεγοι

-Εργαζόμενοι

-Φυλακισμένοι

Τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία σε παγκόσμια κλίμακα συγκλίνουν στην εκτίμηση, ότι η επεκτεινόμενη διάδοση του κορωνοϊού (COVID-19) πλήττει δυσανάλογα όλες τις παραπάνω κοινωνικές ομάδες.

Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να κάνω αναφορά σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, η οποία πλήττεται από την πανδημία στη χώρα μου. Αναφέρομαι στους πρόσφυγες, τους  αιτούντες άσυλο και τους  μετανάστες

Τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα νησιά και στον Έβρο, λειτουργούν από το 2016 σε συνθήκες υπερπληθυσμού και με σοβαρές ελλείψεις σε βασικές παροχές και υπηρεσίες (με σκηνές και προβληματικά καταλύματα, ελλιπή διαχωρισμό ευπαθών ομάδων, ανεπαρκές αποχετευτικό σύστημα, ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό και σε είδη ατομικής υγιεινής κ.α.),

Η κατάσταση αυτή έχει επιβαρυνθεί ειδικά στα νησιά με την άνοδο των μεικτών ροών το καλοκαίρι του 2019 αλλά και με την ολική καταστροφή των Κέντρων Υποδοχής στα νησιά με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΚΥΤ της Μόρια.

 Οι πάγιες και βασικές ως άνω ελλείψεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να υπάρξει σε όλες τις υφιστάμενες δομές αιτούντων άσυλο/μεταναστών οι κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στην εποχή του Covid -19.

Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε ένα δυνατό δημόσιο σύστημα υγείας ,που θα μπορεί να προστατεύσει τη ζωή όλων μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι ακόμα πιο σαφές όμως ότι στο προσφυγικό ζήτημα ζητούμε την έμπρακτη συμπαράσταση των Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς αυτό δεν αποτελεί ζήτημα μόνο της χώρας μας, αλλά όλων των Ευρωπαίων  εταίρων μας.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ALEXANDROS TRIANTAFYLLIDIS

(MEMBER OF PARLIAMENT SYRIZA PARTY THESSALONIKI GREECE)

MEMBER OF THE COMMITTEE ON CULTURE, SCIENCE, EDUCATION AND MEDIA OF THE COUNCIL OF EUROPE

ON THE SUBJECT «COVID 19 & HUMAN RIGHTS»

Dear Chair,

Dear Collegues,

In this unprecedented global conjuncture, both public and private health care providers are taking steps to reduce the impact of COVID-19. However, with regard to some of them serious issues are raised concerning a disproportionate restriction of human rights.

One of the first serious issues raised is the use of technology in order to reduce the virus.

In particular:

-The development and use of contact tracing applications.

The use of Drones by law enforcement authorities.

And Last but not least issues related to fake news during the pandemic and its’ implications for the freedom of expression.

Undoubtedly  the moments we experience worldwide are unprecedented. However, the fight against COVID-19 should not be a breeding ground for the unreasonable restriction of citizens’ human rights.

Vulnerable groups of citizens, whose rights are being violated, are many. Indicatively may I mention:

– The Elderly

-People who need chronic care

-People with disabilities

-the Homeless

-Employees

and Prisoners

The data available so far, indicate that globally  the spread of coronavirus (COVID-19) disproportionately affects all the social groups.

However, at this point please  allow me to refer to a particular social group, which is affected by the pandemic in my country. I am talking about the social group of refugees, asylum seekers and immigrants.

Reception and Identification Centers operate since 2013 on the islands and in Evros in conditions of overcrowding and with severe deficiencies in basic facilities and services.

This situation has been aggravated especially on the islands with the increase of the mixed flows in the summer of 2019 but also with the total destruction of the Identification Centers on the islands (typical example the Moria Identification Center).

 All these deficiencies should be taken into account, in order to restore appropriate living conditions in all the existing Identification Centers in the Covid -19 era.

It is clear that we need a strong public health care system that can protect the citizens’ lives during the pandemic.

 It is even clearer thought , that in the issue refugees we seek for all European countries’ support, as this is not an issue only affecting my country, but of all our European partners.

Thank you for your attention.

Μοιραστείτε το!