Σύγκριση σημερινών και νέων αντικειμενικών αξιών για την Α’ Θεσσαλονίκης – Μεγάλες αυξήσεις στη Δυτική Θεσσαλονίκη. (Πίνακας)

Η σύγκριση των αντικειμενικών αξιών που ισχύουν σήμερα (ΦΕΚ 2192/12.6.18) με όσες θα ισχύσουν από 1.1.2022 (ΦΕΚ 2375/7.6.2021) αναδεικνύει τον κίνδυνο για επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις, αυξήσεις στα τεκμήρια διαβίωσης, απώλεια κοινωνικών επιδομάτων κ.ά. ιδιαίτερα για τα λαϊκά και μεσαία στρώματα των Δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας:

Μοιραστείτε το!