Το πάνδημο αίτημα των κατοίκων των Μετεώρων για απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή έφερε στη Βουλή ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.

Το αίτημα των πολιτών του Δήμου Παύλου Μελά για την άμεση απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται πλησίον βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών και σχολείων στην περιοχή των Μετεώρων στη Δυτική Θεσσαλονίκη θέτουν είκοσι (20) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έπειτα από πρωτοβουλία του Βουλευτή Α΄  Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη.

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ «Έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων των Μετεώρων του Δήμου Παύλου Μελά από την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε πολυκατοικία της περιοχής, η οποία γειτνιάζει με ευαίσθητες σχολικές μονάδες, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Γυμνάσιο, Λύκειο αλλά και με χώρους μαζικής άθλησης», ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους «η τοποθέτηση της συγκεκριμένης κεραίας σε απόσταση μάλιστα μικρότερη των 300 μέτρων από τις ως άνω σχολικές δομές εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μικρών παιδιών και βρεφών λόγω της έκθεσής τους σε ακτινοβολία».

Παράλληλα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καλούν την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα λειτουργίας της εν λόγω κεραίας και ζητούν να εξεταστεί σοβαρά η καταγγελία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά για «τη συνειδητή και μεθοδευμένη απόκρυψη των δύο βρεφονηπιακών σταθμών από τους μηχανικούς που συνέταξαν και υπέγραψαν τα τοπογραφικά των αδειών».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

Προς τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: «Αίτημα των πολιτών του Δήμου Παύλου Μελά για την άμεση απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται πλησίον βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών και σχολείων στην περιοχή των Μετεώρων στη Δυτική Θεσσαλονίκη».

Έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων των Μετεώρων του Δήμου Παύλου Μελά από την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε πολυκατοικία της περιοχής, η οποία γειτνιάζει με ευαίσθητες σχολικές μονάδες, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Γυμνάσιο, Λύκειο αλλά και με χώρους μαζικής άθλησης.

Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι της περιοχής, η τοποθέτηση της συγκεκριμένης κεραίας σε απόσταση μάλιστα μικρότερη των 300 μέτρων από τις ως άνω σχολικές δομές εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μικρών παιδιών και βρεφών λόγω της έκθεσής τους σε ακτινοβολία.

Σύμφωνα με το Νόμο 4635/2019, Άρθρο 35. «Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας», παρ.8 «Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί των εν λόγω κτιρίων απομακρύνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος νόμου. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στις κτιριακές εγκαταστάσεις νοσοκομείων μπορεί, ύστερα από προηγούμενη απόφαση της διοίκησής τους, να εγκατασταθεί κατασκευή κεραίας, που εξαιρείται από την υποχρέωση αδειοδότησης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ιατρικού προσωπικού και του κοινού που επισκέπτεται τους χώρους του νοσοκομείου», ενώ η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου προβλέπει τα εξής: «Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι τριακοσίων (300) μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 4 της ως άνω υπ’ αριθμ. 53571/3839/1.9.2000 απόφασης ή στην αντίστοιχη απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών που εκδίδεται κατά την παράγραφο 2 παρόντος άρθρου».

Στο πλευρό των κατοίκων τάσσεται σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά, το οποίο ζητά την άμεση απενεργοποίηση, απεγκατάσταση και απομάκρυνση της κεραίας. Όπως μάλιστα καταγγέλλεται στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2022, «συνειδητά και μεθοδευμένα απεκρύβη από τα νομιμοποιητικά έγγραφα που υπεβλήθησαν για την έκδοση της άδειας η ύπαρξη δύο  βρεφονηπιακών σταθμών, που βρίσκονται εντός μικρής εμβέλειας από το σημείο τοποθέτησης της κεραίας».

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  1. Η εν λόγω κεραία κινητής τηλεφωνίας διαθέτει την αυτονόητη νόμιμη άδεια λειτουργίας, με πλήρη φάκελο όλων των αναγκαίων νόμιμων δικαιολογητικών;
  2. Αν λειτουργεί νόμιμα αδειοδοτημένη η συγκεκριμένη κεραία κινητής τηλεφωνίας, πως απαντάτε στις αιτιάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά ότι «απεκρύβη η ύπαρξη των δύο βρεφονηπιακών σταθμών από τους μηχανικούς που συνέταξαν και υπέγραψαν τα τοπογραφικά των αδειών»;
  3. Έχετε ελέγξει τη δημόσια καταγγελία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά για «τη συνειδητή και μεθοδευμένη απόκρυψη των δύο βρεφονηπιακών σταθμών από τους μηχανικούς που συνέταξαν και υπέγραψαν τα τοπογραφικά των αδειών»; Αν ναι, ο έλεγχος και η έρευνα των υπηρεσιών  σας πού κατέληξαν; Ποιο είναι το πόρισμα;
  4. Διενεργήθηκε ο ζωτικότατος και καίριος έλεγχος από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας («ΕΕΑΕ»), για το αν τηρούνται τα όρια εκπομπής ακτινοβολίας μέχρι το 60%, όπως ορίζει ο Νόμος; Αν ναι, ποιο είναι το πόρισμά της, με τις υπογραφές των επιστημόνων που διενήργησαν την επιτόπια αυτοψία και βεβαίωσαν ότι τηρείται το όριο του Νόμου του 60%;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Παρακαλούμε και αιτούμαστε να κατατεθούν προς ενημέρωση της

Βουλής και των πολιτών του Δήμου Παύλου Μελά τα σχετικά έγγραφα των ερωτήσεων 1,2,3 και 4.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Κάτσης Μάριος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αμανατίδης Ιωάννης

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυγέρη Θεοδώρα

Γιαννούλης Χρήστος

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Καλαματιανός Διονύσιος

Κόκκαλης Βασίλειος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαδόπουλος Σάκης

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Ιωάννης

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Μοιραστείτε το!