Α. Τριανταφυλλίδης:«ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ».(VIDEO)

Για νομοθετική αποκατάσταση της ισότητας, που είχε κατάφωρα παραβιαστεί σε βάρος χιλιάδων Δημοσίων Υπαλλήλων, (μετά τις τελευταίες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν.4336/2015 -ΦΕΚ τ.Α’ 94/14.08.2015) σε συνδυασμό τόσο με τις κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις του άρθρου 33 παρ. 7 του Ν. 4024/2011, που ίσχυαν μέχρι σήμερα, όσο και με τις πάγιες ρυθμίσεις του άρθρου 155/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα,       

έκανε λόγο ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα ημερήσιας διάταξης το σχέδιο νόμου: «Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια – Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του στη Βουλή ο κ. Τριανταφυλλίδης, επισημαίνοντας ότι η σχετική διάταξη αφορά χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους και θεραπεύει αδικίες ετών: «Και μόνο να  διαβάσει κανείς το άρθρο 36 του παρόντος σχεδίου νόμου που λοιδορήθηκε από την αντιπολίτευση, ως μεταβατική διάταξη, αντιλαμβάνεται το ρηξικέλευθον του νομοσχεδίου.

Το άρθρο 36 -για να «ανακαλύψουμε» τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ που αποκαθιστά τα δικά του παιδιά, όπως λέει η αντιπολίτευση- προβλέπει τα εξής: Οι εν ενεργεία υπάλληλοι με αίτηση που υποβάλλεται έξι μήνες πριν τη συμπλήρωση των 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας καθώς και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης μπορούν να ζητήσουν να παραμείνουν στην υπηρεσία ως και πέντε επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση κατά ανώτατο όριο του 67ου  έτους της ηλικίας τους. Η αίτηση ανανεώνεται κατά έτος με ανώτατο όριο τα 5 έτη. Η αίτηση δύναται να γίνει δεκτή με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, αφού συνεκτιμηθούν και  οι ανάγκες της υπηρεσίας. Και συνεχίζει, ο υπουργός  που υποτίθεται ότι «βολεύει» τα δικά του παιδιά:

Κατά την πρώτη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης οι υπάλληλοι των οποίων έχει λυθεί αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους 2015 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κατ’ εφαρμογή της διατάξεως παραγράφου 2  του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα συμπλήρωση 35ετίας  και του 60ου έτους δύνανται να επανέλθουν στην υπηρεσία εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση».

Ποιοι να επανέλθουν; Ποιοι υπάλληλοι; Απάντηση από τον προαναφερόμενο νόμο και το άρθρο 36. ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ που συμπλήρωσαν 35 χρόνια. Πότε προσλήφθηκαν δηλαδή, για να συμπληρώνουν 35 χρόνια; Το 1981. Μα τότε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, δεν υπήρχε ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, ούτε καν η ΕΑΡ, Ελληνική Αριστερά, την θυμάστε; Είναι εκπληκτικό. Το αναφέρω  απλά για αυτούς που μας παρακολουθούν για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, για να γνωρίζουν ότι νομοθετούμε απροσωπόληπτα».

 

 

 

 

 

6/2/2016

Μοιραστείτε το!