ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: -«Αυστηροποίηση του νόμου για αυθαίρετες συμπεριφορές-πρακτικές». -«Εξετάζεται κοινή νομική αντιμετώπιση των καταγγελλομένων δικηγορικών εταιρειών ως εισπρακτικών».

Ενδιαφέροντα στοιχεία, σχετικά με τη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών αλλά και τον έλεγχο της τήρησης του θεσμικού πλαισίου που τις διέπει, παρουσιάζονται σε έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου, έπειτα από σχετική ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη, την οποία συνυπέγραψαν 30 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, «ο αριθμός των εταιρειών που διεγράφησαν από το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών ανέρχεται στις δεκαπέντε(15), με αποτέλεσμα σήμερα να λειτουργούν συνολικά δεκατέσσερις(14). Ταυτόχρονα έχουν επιβληθεί τριανταένα πρόστιμα ύψους 1.110.000€, 635.000€ για τα έτη 2012-2014 και 475.000€ για το 2015-2016».

Όπως υπογραμμίζεται στο σχετικό έγγραφο, «τα πιστωτικά ιδρύματα(δανειστές), οφείλουν να ενημερώσουν τον οφειλέτη για τη διαβίβαση των δεδομένων του στη συμβαλλόμενη με αυτούς εταιρεία, σε αντίθετη περίπτωση παραβιάζεται το δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων. Σε περίπτωση, ωστόσο, που η ενημέρωση αυτή ανατίθεται σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες, τότε αρμόδιοι για τον έλεγχο τήρησης του ειδικού θεσμικού πλαισίου και την επιβολή ενδεχόμενων κυρώσεων ορίζονται οι οικείοι δικηγορικοί σύλλογοι».

Μεταξύ άλλων στην ίδια απάντηση  καθίσταται σαφές ότι το Υπουργείο «βρίσκεται σε διαδικασία βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών, στην κατεύθυνση μείωσης της όχλησης και της ψυχολογικής πίεσης που ασκείται στους δανειολήπτες», γεγονός που καυτηρίαζαν και οι 31 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη σχετική τους ερώτηση. Για το λόγο αυτό, εξετάζεται από το Υπουργείο η μείωση της συχνότητας των τηλεφωνικών κλήσεων και η διεύρυνση των τρόπων επικοινωνίας με τους οφειλέτες.

Τέλος, όπως αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργείου: «με αφορμή και τις καταγγελίες για δικηγόρους-δικηγορικές  εταιρείες που μετέρχονται, σύμφωνα με τους δανειολήπτες, αθέμιτων πρακτικών, εξετάζεται η δυνατότητα ένταξης των δικηγόρων-δικηγορικών εταιρειών που λειτουργούν ως εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών στο πεδίο εφαρμογής του σχετικού νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τον Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων σε ό,τι αφορά στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για το θέμα αυτό, βρισκόμαστε  σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης», καταλήγει η απάντηση του Υπουργείου στην ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Μοιραστείτε το!