Ερώτηση στο κανάλι της Βουλής για ομογενείς ανασφάλιστους υπερήλικες παλιννοστούντες ΠΟΝΤΙΟΥΣ

Για τους ομογενείς ανασφάλιστους υπερήλικες παλιννοστούντες ΠΟΝΤΙΟΥΣ και την επαναχορήγηση της σύνταξής τους θα συζητηθεί επίκαιρη ερώτηση στο κανάλι της Βουλής αύριο (21/05/2015) από τις 9.30 πμ έως τις 12.00 μ.μ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Περικοπή συντάξεων ανασφάλιστων υπερήλικων.

Στο Ν. 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» που ψήφισε η Βουλή ορίζονται τα εξής: (Ι Α.6)
«Από 01/01/2013 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ν. 1296 /82 , ύψους 340 ευρώ όπως ισχύει, καταβάλλεται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
Α) έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,
Β) δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ανεξαρτήτως ποσού,
Γ) διαμένουν μόνιμα ή νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 έτη,
Δ) το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή στην περίπτωση των εγγάμων το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.
Στις προϋποθέσεις Β, Γ, Δ καταθέτω τις εξής παρατηρήσεις.
Στην προϋπόθεση Β για το εάν λαμβάνουν σύνταξη ανεξαρτήτως ποσού περιλαμβάνονται πολίτες οι οποίοι:
• Παίρνουν βοήθημα ως μέλη της Εθνικής Αντίστασης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
• Είναι ομογενείς πόντιοι από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (ή το επίδομα που μπορεί να λαμβάνουν δεν ξεπερνά τα (100 ευρώ)),
• Είναι ομογενείς της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας της Αλβανίας.
• Είναι Έλληνες οικονομικοί μετανάστες οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο δεν θεμελίωσαν σύνταξη και επέστρεψαν στην πατρίδα τους.
Όπως γίνεται κατανοητό, η διαβίωση για αυτούς τους υπερήλικες καθίσταται αδύνατη. Πιο συγκεκριμένα:
Στην προϋπόθεση Γ ενώ πολλοί διαμένουν 20ετία στην χώρα ο ΟΓΑ απαιτεί εκκαθαριστικά για όλα αυτά τα έτη. Όπως γνωρίζουμε την προηγούμενη 10ετία δεν υποχρεούνταν σε φορολογική δήλωση όσοι είχαν εισοδήματα κάτω του αφορολόγητου ποσού των 12.000 ευρώ. Επίσης, ενώ είχαν παλιννοστήσει και πριν από το 1993 για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους δεν είχε καθοριστεί η ιθαγένεια τους ή είχαν τουριστική είσοδο στην χώρα. Επομένως, δεν θεωρείται ότι διέμεναν νόμιμα.
Τέλος, για την προϋπόθεση Δ που αφορά το εισόδημα, αναφέρω το παράδειγμα: διαζευγμένη υπερήλικας χωρίς κανένα εισόδημα, χωρίς διατροφή από τον πρώην σύζυγο της, η οποία εμφανίζει στην κατοχή της κατοικία στο εκκαθαριστικό σημείωμα τεκμαρτό ποσού άνω των 4.320 ευρώ, με συνέπεια να μην δικαιούται τη σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
1. Πως προτίθεται να προβεί το αρμόδιο υπουργείο στη διόρθωση αυτών των προϋποθέσεων, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των υπερηλίκων, με την άμεση επαναχορήγηση της σύνταξης των 340 ευρώ, στους ομογενείς Ποντίους παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τους ομογενείς της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας της Αλβανίας και τους οικονομικούς μετανάστες συμπατριώτες μας;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

 

 

20/5/2015

Μοιραστείτε το!