Για τη διαφθορά και την ανθρωπιστική κρίση

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης Βίντεο.

Kατά την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης».

Μοιραστείτε το!