ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την παγκόσμια κοινότητα και την Πατρίδα μας συγκυρία κλήθηκε η επιτροπή μας να διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη για τη σχέση του Εθνικού μας Κέντρου με τον Ελληνισμό της Διασποράς. Κληθήκαμε να καταθέσουμε ένα πλαίσιο προτεραιοτήτων για τη σχέση της Ελληνικής Πολιτείας,του Ελληνικου Κοινοβουλίου με τον Απανταχού Ελληνισμό.
Σε ένα κλίμα παγκοσμιοποίησης της βίας και της ανομίας, παγκοσμιοποίησης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού ο πολιτισμός της Ειρήνης, της Ισονομίας και της Ισοπολιτείας, Εθνών, λαών και πολιτισμών, παραμένει ευχή και ελπίδα της ανθρωπότητας.
Τα ιδεώδη του μέτρου και της αρμονίας, της δημοκρατίας, η αξιοποίηση των διαφορών στο χτίσιμο ενός κόσμου πολυπολιτισμικού, τα διαχρονικά ιδεώδη του Ελληνισμού, σήμερα δοκιμάζονται σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και παραμένουν, περισσότερο από ποτέ, αναγκαία και χρήσιμα για τον παγκόσμιο πολιτισμό.
Η Ελλάδα και οι Κοινότητες της Ελληνικής διασποράς ,παραμένοντας συνεπείς και αποτελεσματικοί θεματοφύλακες αυτών των ιδανικών δεν υπηρετούν μόνο ένα εθνικό χρέος .
Υπηρετούμε ταυτόχρονα οικουμενικά ιδεώδη και έναν πολυπολιτισμικό κόσμο.
Η διατήρηση της Ελληνικής Πολιτισμικής Ταυτότητας, η ενίσχυση των θεσμών και των δεσμών επαφής ,επικοινωνίας, συνεργασίας, αλληλεγγύης, μεταξύ Ελληνικής διασποράς και του Εθνικού κορμού, όπως και η μεγιστοποίηση της χρήσιμης εμβέλειας και παρουσίας των Ελλήνων της διασποράς ,στον κόσμο αποτελεί πρώτιστο μέλημα αυτής της επιτροπής αλλά και της Ελληνικής Πολιτείας.
Η άμεση ανταπόκριση του Ελληνικού κράτους και των υπηρεσιών του, στον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα του κόσμου, η άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μαζί του, αποτελεί χρέος, που η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει και ευνοεί και η Ελληνική Πολιτεία οφείλει άμεσα και ουσιαστικά να διασφαλίσει .
Το δικαίωμα ψήφου, το ιερό δικαίωμα της Ελληνικής διασποράς, στη συμμετοχή, στη συν –απόφαση, στη χάραξη της πορείας του Ελληνισμού, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να παραμένει συνταγματική πρόβλεψη, άνευ αντικρίσματος. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τον συντομότερο δρόμο και τον καλύτερο τρόπο για την διασφάλιση του. Αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για την υλοποίησή της, όπως και για την υλοποίηση κάθε επιμέρους πολιτικής στον Απόδημο Ελληνισμό αποτελεί η πρώτιστη προτεραιότητα της συνολικής και εμπεριστατωμένης ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΥ ΓΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΣ.
Οφείλουμε να διατηρούμε άσβεστη τη ΜΝΗΜΗ του Εθνικού χρέους στην Ελληνική Διασπορά και να αναγνωρίζουμε αυτό το χρέος και λόγο και έργο.
Διαρκές ζητούμενο αποτελεί η ΕΝΟΤΗΤΑ του Ελληνισμού. Σε κάθε δύσκολη στροφή της ιστορίας μας η ελκτική δύναμη της σχέσης του Εθνικού Κέντρου προς την ελληνική διασπορά μεγιστοποιείται, όταν η Ενότητα στο εσωτερικό μας , η εθνική και κοινωνική μας συνοχή μεγιστοποιούνται και καταξιώνονται.

Στη κατεύθυνση αυτή η Επιτροπή μας υιοθετώντας πλαίσιο συναντίληψης, συνεννόησης και συναίνεσης, χωρίς να καταργεί την ιδιοπροσωπία και τη διαφορετικότητα κομμάτων και προσώπων, ανέλαβε δημιουργικές πρωτοβουλίες ενός επωφελούς ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, στη θέση του υφιστάμενου καθημερινού ζημιογόνου ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΘΟΡΑΣ μεταξύ των συλλογικοτήτων στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

Διαβάστε τον Οδικό Χάρτη της Επιτροπής κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Book GR-EN

Μοιραστείτε το!